MANIFEST

Studietidsskriftet HVORFOR er et tidsskrift der udspringer af FLØK-studiet på Copenhagen Business School. Det henvender sig særligt til studerende med interesse for det social- og humanvidenskabelige felt samt økonomisk teori og samfundsfaglige problematikker. HVORFOR ønsker med tidsskriftet at skabe et debatmiljø, hvor studerende og forskere, såvel som andre interesserede, kan dele, udfolde og udvikle tanker og teser. Målet er at inspirere nysgerrige til at udfordre sig selv på nye måder, og turde lade verden træde frem i et nyt og til tider skævt lys. Tidsskriftet bestræber sig på to udgivelser årligt, og indeholder artikler i flere vægtklasser; fra den lette og underholdende til den tunge og faglige. Fælles for dem alle er at de vil inspirere, være påtrængende og relevante. Læseren skal igennem artiklerne kunne se sit eget (studie)liv på ny.