FLØK

HA(fil.) integrerer en erhvervsøkonomisk forståelse for, hvordan virksomheder og organisationer fungerer, med en indføring i centrale filosofiske begreber og temaer. HA(fil.) er dermed en bredt dannende erhvervsøkonomisk og filosofisk uddannelse, der ruster studerende til at forstå og handle i forhold til aktuelle økonomiske og samfundsmæssige tendenser.

Den filosofiske metode udgør en værdifuld ressource, som giver indsigt i centrale menneskelige og samfundsmæssige forhold og træner systematisk tænkning og problemløsning. Det giver et solidt udgangspunkt for at forstå og løse de udfordringer, som moderne virksomheder og organisationer møder – og et afsæt til at forholde sig nuanceret til de mange dilemmaer, der viser sig i forholdet mellem erhvervsøkonomi og samfund.

Igennem uddannelsen får FLØKere mulighed for at prøve kræfter med en række praktiske og teoretiske problemer. Studiet udvikler evnen til at analysere problemer metodisk, stille meningsfulde spørgsmål og argumentere både skriftligt og mundtligt. HA(fil.) ruster studerende til en bred vifte af jobs – bl.a. inden for ledelse, strategi, Corporate Social Responsibility, Human Ressource Management, entreprenørskab og innovation.

Blandt spørgsmål, der undersøges igennem studiet kan være: Hvordan forbindes krav om økonomisk vækst med voksende krav til virksomhedernes sociale ansvar? Hvordan organiseres vidensarbejdere, så der skabes optimal vidensdeling? Hvad er forholdet mellem det mere fleksible arbejdsliv og stress? På HA(fil.) får man således indsigt i, hvordan økonomiske og andre – sociale, kulturelle, etiske – værdibegreber kan analyseres og håndteres i både teori og praksis.